ครัวปากกว้าง

ครัวปากกว้าง

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ครัวปากกว้าง ถนนราชพฤกษ ไก่ย่างโคราช อาหารไทย อาหารอีสาน แสดงดนตรีสด