เชจู ปิ้งย่างเกาหลี ชุมทางสยามยิปซี

เชจู ปิ้งย่างเกาหลี ชุมทางสยามยิปซี

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เชจู ปิ้งย่างเกาหลี ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 150 - 350 บาท มีทั้งเซ็ตหมู /เซ็ตเนื้อโพนยางคำ /เซ็ตทะเล