สเต็ก 4 ซ้า 50 หน้าวัดบัวขวัญ & กาแฟสด

สเต็ก 4 ซ้า 50 หน้าวัดบัวขวัญ & กาแฟสด

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านอยู่หน้าวัดบัวขวัญ ประตู 1