ร้านอาหาร บ้านขมิ้น

ร้านอาหาร บ้านขมิ้น

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ยก "ครัวใต้" มาให้คน "กรุง” จัดจ้านแบบดั้งเดิม ด้วยวัตถุดิบพื้นบ้าน หาทานยากผ่านฝีมือคนใต้