ศูนย์จัดฟัน คลินิกทันตกรรม รามคำแหง 39

ศูนย์จัดฟัน คลินิกทันตกรรม รามคำแหง 39

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ศูนย์จัดฟัน คลินิกทันตกรรม รามคำแหง 39 งานจัดฟันคุณภาพ ราคานักศึกษา แห่งเดียวในย่านรามคำแหง ที่คนไข้จัดฟัน ร้อยละ85 มาจากการบอกต่อ งานจัดฟันเรามีมาตราฐาน จึงได้รับการบอกต่อมาจนถึงทุกวันนี้ อุปกรณ์ สะอาดปลอดภัย ผ่านการ sterile อย่างดี ติดต่อสอบถาม 02-718-9026,080-293-8988 Dr.Phithak Kongkamon Doctor of Dental Surgery (D.D.S., Prince of Songkla University) Higher Graduate Diploma Programme in Advanced General Dentistry, (Mahidol University) Certificate Postgraduate Orthodontics of Assoc.Prof. Sangiam Pusaksrikit Orthodontic Center (Mahidol University) Damon Orthodontic System Essentials Seminar. Member of Thai Association of Dental Implantology.(TADI) Member of Thai prosthodontic association.(TPA) Member of The Endodontic Society of Thailand.