บะหมี่จอมพลัง ตลาดนัดรถไฟ

บะหมี่จอมพลัง ตลาดนัดรถไฟ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บะหมี่จอมพลัง สาขา ตลาดนัดรถไฟ เป็นสาขา แรกเริ่มจุดกำเนิด บะหมี่จอมพลัง ^ ^