จับแพะชลแกะ

จับแพะชลแกะ

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

Pub&Restaurant มีสองบรรยากาศ มีห้องแอร์ และ บรรยากาศด้านนอก กับ ดนตรี 3 ชิ้น