ชินท์ญาทิพย์ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ชินท์ญาทิพย์ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

คลีนิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้การรักษาโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์การรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมมานานกว่า 10 ปี