ตลาดเสรี 2 หลัง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ตลาดเสรี 2 หลัง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตลาดเสรีก่อตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้าน ให้มีตลาดที่สะอาด ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าราคาที่ไม่แพง ทั้งนี้จะได้เป็นตลาดต้นแบบให้ตลาดอื่นๆ จุดหลักให้ความสำคัญในเรื่องของตลาดสดที่ต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีสินค้าที่มีมาตราฐาน ราคาย่อมเยาว์