วัดจันทวงศาราม - กลาง-ลาดพร้าว132

วัดจันทวงศาราม - กลาง-ลาดพร้าว132

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

วัดจันทวงศาราม (กลาง) หรือที่ชาวบ้านย่านนี้รู้จักกันดีในชื่อว่า "วัดกลาง"