ชื่น ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา-สาขา1 ถนนหทัยราษฏร์

ชื่น ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา-สาขา1 ถนนหทัยราษฏร์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ชื่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ อยุธยา รสเด็ด