วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เปิดสอนบาลีตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙ และนักธรรมทุกชั้น