ตลาดประตูกรุงเทพ พลาซ่า

ตลาดประตูกรุงเทพ พลาซ่า

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ตลาดนัดไนท์ประตูกรุงเทพ พลาซ่า เปิดทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์