รับสอนแบดมินตัน

รับสอนแบดมินตัน

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

รับสอนแบดมินตัน วัดอัมพวา เดือนละ 1500 บาท เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.