ตรีเพชรบาร์เบอร์

ตรีเพชรบาร์เบอร์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ภายในกองกำกับงานตำรวจจราจรกลาง ตัวร้านอยู่ข้างๆจุดเทียบปรับจราจรกลาง