เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม

เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

โรงพยาบาลส่งต่อ * โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ * โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับบัตรประกันสังคม * โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ ทีมแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง * ศัลยกรรม * อายุรกรรม * อายุรกรรมหัวใจ * อายุรกรรมโรคไต * สูตินารีเวชกรรม * กุมารเวชกรรม