TUMROTOR SHOP

TUMROTOR SHOP

Get Directions

Description

Tumrotorshop จากประสบการณ์หลายปีในวงการถ่ายภาพทางอากาศ ทั้งรับถ่าย และ สร้างลำ เราสามารถเข้าใจ และ เอาประสบการณ์ในการทำงานจริงมาแนะนำ และประกอบสำหรับทา่นที่อยากถ่ายภาพทางอากาศ ทั้งมืออาชีพ และมือ สมัครเล่นครับ Phantom Delivery สั่งลำกับเรา บริการส่งและสอนบินฟรีถึงที่เลยครับ 15 นาทีสำหรับคนไม่เคยบิน รับประกันบินได้แน่นอนครับ โทรเล้ยย 0814886477 Line ID: servomeng