Thong Kee Restaurant

Thong Kee Restaurant

เลขที่ 308-312 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

Get Directions