ข้าวออร์แกนิค สุขใจ Suk Jai Organic Rice

ข้าวออร์แกนิค สุขใจ Suk Jai Organic Rice

Get Directions

Description

ข้าวกล้องสุขใจ เกิดจากแนวความคิดของกลุ่มเพื่อนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ต้องการปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อใช้ทานเอง และแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจในแนวทางเดียวกันได้ทานข้าวที่มากมายด้วยคุณค่าทางสารอาหาร สนับสนุนการงดใช้สารเคมีในท้องนา และที่สำคัญมั่นใจได้ว่า ข้าวสุขใจ มีความปลอดภัย ปราศจากจากยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “สุขใจเมื่อได้ปลูก มีความสุขเมื่อได้ทาน" จากแปลงนาข้าวในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อในการปลูกข้าวแห่งหนึ่งในประเทศไทย เราตั้งใจว่า ข้าวสุขใจ จะเป็นข้าวที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ชาวนาได้มีทางเลือกในการทำเกษตรที่ยั่งยืน ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เพราะสารเคมี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด