รับสอน/วิเคราะห์ข้อมูล SEM ด้วย Lisrel, Amos และ PLS อย่างละเอียด โดย อ.ดร.

รับสอน/วิเคราะห์ข้อมูล SEM ด้วย Lisrel, Amos และ PLS อย่างละเอียด โดย อ.ดร.

Get Directions

Description

รับสอนและวิเคราะห์ข้อมูลสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL, AMOS และ PLS อย่างละเอียด โดย อ.ดร. สำหรับผู้ทำวิจัย ที่กำลังเกิดปัญหาเหล่านี้??? - เก็บข้อมูลมาแล้ว ดูอย่างไรว่าข้อมูลเหล่านั้น Clean เพียงพอหรือไม่? - จะทำ Normality, Linearity หรือ Homoscedusticity ด้วยโปรแกรม SPSS อย่างไร ในตำราเขียนไว้ แต่อ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจ - เก็บข้อมูลมาแล้ว จะดูอย่างไรว่าข้อมูลมี Bias หรือไม่? เกิด Outlier หรือไม่? - เคยศึกษาแต่ First Order Factor Analysis แต่งานวิจัยเป็น Second Order Factor Analysis จะวิเคราะห์อย่างไรได้บ้าง? - จะวิเคราะห์ข้อมุลอย่างไร เพื่อยืนยันความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์ของสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรมต่างๆ - เมื่อรันโปรแกรมแล้ว จะทำอย่างไรให้เกิด Model Fit - จะทำอย่างไรให้รู้ลึกทุกขั้นตอนของการรันโปแกรม - จะทำอย่างไรให้เข้าใจหลักการ Adjust Model ทั้งๆ ที่พยายามหาตำราสอนตั้งมากมาย แต่ก็ไม่ค่อยมีผู้ใดเขียนไว้ หรือมีเขียน อ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจ - จะ Set ค่า Error of Covariance หรือ Modification Indics สำหรับการ Adjust Model อย่างไร มีหลักการพิจารณาอย่างไร จะเซ็ตค่าอย่างไร และเมื่อเซ็ตค่า ข้อมูลมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? - เคยทดสอบรันด้วยตัวเอง แต่รันอย่างไรก็รันไม่ออก หรือบางครั้งทดลองรันมาทุกโปรแกรมแล้ว ทำอย่างไรโมเดลก็ไม่ Fit ทั้งๆ ที่มีการศึกษาวรรณกรรมเป็นอย่างดี จะแก้ปัญหาอย่างไร? เรามี Good Solutions สำหรับผู้วิจัยทุกท่าน สิ่งเดียวที่จะตอบทุกข้อคำถามได้ คือ "คุณต้องมีความเข้าใจในโมเดลที่คุณทำ มีความเข้าใจสถิติที่ใช้ทดสอบ เข้าใจในหลักการรันโปรแกรม โดยการลงมือทำจนชำนาญ แม่นยำ" แม้วันนี้ คุณจะไม่มีพื้นฐานทางด้านสถิติหรือคอมพิวเตอร์มากเท่าที่ควร คุณก็สามารถเรียนรู้ได้ เพราะเรามีการสอนเชิงเทคนิค สอนให้เป็นเร็ว สอนใช้งานได้ สอนกับข้อมูลจริง สามารถทำวิจัยได้ ทุกปัญหาที่เราเคยเจอ เราจะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนทุกท่าน การวิเคราะห์ SEM จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราพร้อมมอบทุกทักษะดีๆ ให้กับทุกท่านอย่างไม่มีคำว่า "กั๊ก" เพราะเราต้องการช่วยเหลือผู้วิจัยทุกท่าน ให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์อย่างถ่องแท้ อย่างละเอียด ทุกการวิเคราะห์สอนโดย อ.ดร.ที่มีประสบการณ์สอนการวิเคราะห์ข้อมูลสมการโครงสร้างให้กับผู้วิจัยดุษฎีนิพนธ์ภาคไทยและภาคอินเตอร์ เราเน้นสอนแบบ Private เพราะการเรียน หากคุณจะได้รับความรู้และความเข้าใจมากที่สุด คือ การเรียนแบบตัวต่อตัว ถามว่าทำไม? จากประสบการณ์ที่เคยสอนมา พบว่ากรณีเป็นคอร์สกลุ่ม หลายๆ คน จะเกิดปัญหาหลายด้าน ทั้งความไม่พร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน ความไม่ต่อเนื่องในการเรียนการสอน เพราะต้องแก้ปัญหาแต่ละคนให้จบ จึงจะไปต่อได้ หรือบางครั้งอาจต้อง pass บางขั้นตอนสำหรับบางคนไปเนื่องจากผู้เรียนทำไม่ทัน ทำให้ผู้เรียนหลายๆคน เข้าใจแบบ งงๆ หรือไม่รู้จริง เรียนจบแล้วยังทำไม่ได้ เท่ากับที่เรียนไปสูญเปล่า วัตถุประสงค์หลักสำหรับการสอนของเรา คือ "เน้นให้ผู้เรียน รู้จริง ปฏิบัติได้ สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้" การสอนแบบตัวต่อตัวจึงเป็นการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เราไม่เพียงแค่สอน...แต่ยังให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัย หลังจากที่ท่านเรียนไป หากติดปัญหาอะไร สามารถโทรสอบถามได้ตลอด ไม่จำกัดเวลา เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกท่าน เพราะเราเชื่อมั่นว่า การที่ผู้วิจัยมีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับสมการโครงสร้าง (SEM) อย่างถ่องแท้ จะทำให้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถอภิปรายและสรุปผลการวิจัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้งานวิจัยเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งต่อตัวผู้วิจัยเอง ต่อสถาบันการศึกษา/องค์การที่สังกัด และต่อประเทศชาติ หากผู้วิจัยท่านใด มีความสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ดร.ทิพย์ โทร.089-40999945 อีเมล์ ksutthathip@gmail.com ไลน์ thip_chigo