หร่อยเหาะ Roiho

หร่อยเหาะ Roiho

Get Directions

Description

หร่อยเหาะเกิดจากการผสมผสานของสองน้ำซุปและลูกค้ายังสามารถเลือกวัตถุดิบที่ชอบได้ครับ