ร.ศ.๑๑๒&Restaurant - Prapadeng

ร.ศ.๑๑๒&Restaurant - Prapadeng

Get Directions

Description

ร.ศ.๑๑๒&Restaurant - Phrapradaeng อาหาร เครื่องดื่ม ดนตรีสด ย่านสามแยกพระประแดง ถนน นครเขื่อนขันธ์