สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand

Get Directions

Description

เป็นองค์กรชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมซึ่งมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ทำงานในลักษณะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น ชายรักชาย หญิงรักหญิง สาวประเภทสอง ไบเซ็กส์ชวล RSAT is Thailand’s first registered non-profit community organization, working with people with sexual diversity (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, etc.).