PopHairStylist

PopHairStylist

Get Directions

Description

ช่างมีดีกรี แชมป์ผมนานาชาติถ้วยพระราชทาน ควีนคัพ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ผมเสีย ทำให้ผมกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง ซอย ดัด ยืด ทำสี รับรองคุณภาพ ใช้น้ำยาอย่างดี ไร้สารเคมี รับประกัน ถ้าไม่พึงพอใจ กลับมาทำใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียเงินอีกครั้ง