คุณตาคุณยาย Nursing Home

คุณตาคุณยาย Nursing Home

Get Directions

Description

ยินดีต้อนรับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา คุณตาคุณยาย Nursing Home บริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมง เป็นบ้านดูแลผู้สูงอายุในปากเกร็ด ที่ไม่พลุกพล่านอยู่ในชุมชนที่กำลังเจริญเติบโต เราดูแลท่านเสมือนเป็นคนในครอบครัวของเรา โดยครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล และผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคที่่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การวางแผนดูแลแบบองค์รวม เน้นการใช้ทักษะและความสามารถพิเศษสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล พร้อมการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เอาใจใส่ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และ ความชำนาญงาน ภายในบรรยากาศอันร่มรื่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มีมาตราฐานระดับสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน