นิตยาไก่ย่าง (Nittaya Kai Yang Restaurant)

นิตยาไก่ย่าง (Nittaya Kai Yang Restaurant)

Get Directions

Description

ร้านสาขาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.30 น. (+66)2969-7518 ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เรามีวันนี้