Network Corporation Thailand Co.,Ltd.

Network Corporation Thailand Co.,Ltd.

Get Directions

Description

Network Corporation (Thailand) Co.,Ltd. บริการด้านงานระบบโครงข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคมทุกชนิด 1. งานอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 2. งานสายสัญญาณโทรคมนาคม - สาย Fiber Optic - สาย (UTP) LAN - สายโทรศัพท์ทุกชนิด - สายสำหรับ CCTV - สายไฟฟ้า 3. งานระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับเครือข่าย 4. งานระบบกล้องวงจรปิด