Nai Bliss Restaurant

Nai Bliss Restaurant

เลขที่ 180/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 8-10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

Get Directions