Kyoya Sukajan

Kyoya Sukajan

Get Directions

Description

จำหน่ายเสื้อSUKAJAN JACKET และเสื้อผ้า แอคเซสเซอรี่ แฟชั่น สตรีทแฟชั่น จากญี่ปุ่น ไม่มีหน้าร้านแล้วครับ เราเคยเปิดทำการที่ตลาดรถไฟช่วงมีนาคม2015 เปิดดำเนินการเรื่อยมาจนถึงมีนาคม2016 ทางผู้ค้า ถูกดึงตัวไปช่วยงานทีาต่างจังหวัด ด้วยไม่มีใครช่วยดูแลร้านต่อ จึงจำเป็นต้องปิดร้านลงและคืนให้ทางโครงการ ณ.ปตจจุบันดำเนินการขายและจัดส่งผ่านทางหน้าเพจอย่างเดียว จึงเรียนมาเพื่อทราบ เคียวยะสกาจัน ชอปมาสเตอร์ รุ่นที่1