Is English Solutions

Is English Solutions

Get Directions

Description

- โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ IS ENGLISH SOLUTIONS เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาในทุกทักษะ - สำหรับคอร์สที่โรงเรียนเปิดให้บริการ 1) นักเรียนที่สนใจเรียนสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับคนทำงาน (English Communication for Working Professionals) หลักสูตรเร่งรัดและปกติ 2) คอร์สติวโทอิคเร่งด่วน 12 ชม. (Intensive TOEIC) 3) คอร์ส TOEFL ibt (ไม่เกิน 25 ที่นั่ง / คลาส, ติวกลุ่มย่อย) 4) ติวโทเฟล (เฉพาะส่วน---พาร์ทพูด) 5) คอร์สอื่นๆ ที่เปิดสอน อาทิเช่น คอร์สติวโทเฟล ติวกลุ่มย่อย - หลักสูตรคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับคนทำงาน คอร์สติวโทอิคเร่งด่วน คอร์ส TOEFL ibt หลักสูตรเร่งรัดออกแบบเฉพาะสำหรับ คนทำงาน หรือ นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการพัฒนาภาษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับตำแหน่งงาน/เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อแต่มีเวลาในการเตรียมตัวจำกัด - หลักสูตรคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับคนทำงาน คอร์สติวโทอิคเร่งด่วน ติวโทเฟลหลักสูตรเร่งรัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับให้เข้ากับนักเรียนคนทำงานที่แต่ละบุคคลมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไป - เนื้อหาคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับคนทำงาน คอร์สติวโทอิคเร่งด่วน ติวโทเฟลหลักสูตรเร่งรัดได้รับการดัดแปลงให้เข้ากับข้อสงสัยของนักเรียนไทยโดยเฉพาะ มีการผสมผสานเทคนิคการปรับรากความคิดระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ - สอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนภาษาและได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จจากนักเรียนของทางโรงเรียนมากกว่า 7 ปี - หลักสูตรคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับคนทำงาน คอร์สติวโทอิคเร่งด่วน ติวโทเฟลหลักสูตรเร่งรัด ได้รับการพัฒนากว่า 10 ปีโดย ครูแนท อดีตนักเรียน 1 year Internship Program USA ปี 2007 และ บัณฑิตปริญญาโท Hospitality Management, Rosen College-University of Central Florida ครูแนทเรียนและทำงานในองค์กรในสหรัฐอเมริกาเกือบ 10 ปี