I am Arokaya

I am Arokaya

Get Directions

Description

อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5 โดยท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตด้วยธรรมชาติบำบัด โดยใช้หลัก 3 ประการคือ 1. ธรรมะบำบัด พุทธกิจกำหรับองค์กร คือ การไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา ปฏิบัติธรรม เสริมบุญ เสริมบารมีและใช้หนี้กรรมเจ้ากรรมและนายเวรตามหลักพระพุทธศาสนา 2. สมุนไพรบำบัด และสารสกัด สมุนไพรล้างสารพิษ สมุนไพรห่างไกลโรค และ ภูมิปัญญาไทย เพื่อการหันกลับสู่ธรรมชาติและมรดกการดูแลสุขภาพที่ปู่ย่าตายายถ่ายทอดไว้นานนับพันปี 3. เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ร่างกายก่อนและหลังความเจ็บป่วย โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ