Grand travel Thailand

Grand travel Thailand

Get Directions

Description

GRAND TRAVEL แกรนด์ ทราเวล (ประเทศไทย) เริ่มเปิดดำเนินการด้วยความคิดที่ว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและสร้างความสุขให้แก่ชีวิต เราจึงได้ริเริ่มก่อตั้งแกรนด์ ทราเวล ขึ้นมาเพื่อดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการบริการลูกค้าเป็นเลิศและแนะนำเส้นทางการเดินทางที่แตกต่างออกไป เพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้ที่รักการเดินทาง ดังสโลแกนที่ว่า “เปิดโลกใหม่ไปกับเรา” “Open your eyes with us” แกรนด์ ทราเวล นั้นให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและความสุขลูกค้าที่อันดับแรก เริ่มตั้งแต่ทีมงานบริการที่ต้องผ่านการฝึกอบรมในเรื่องเทคนิคการบริการ ที่ประทับใจและรวดเร็ว นอกจากนี้ทางเรายังให้ความสำคัญในส่วนของโรงแรมที่พัก ภัตตาคาร และผู้ประกอบการร่วมต่างๆ เช่น รถนำเที่ยว เรือท่องเที่ยว สายการบินต้องมี คุณภาพและมาตรฐาน วันหยุดอันทรงคุณค่าของท่าน ต้องการงานบริการที่ดีเลิศที่สุดเท่านั้น เราจึงไม่เคยละเลยงานบริการพื้นฐานอันพึงมีสำหรับงานบริการในด้านของการนำเที่ยว แต่สิ่งที่ ท่านจะได้รับจาก “แกรนด์ ทราเวล” นั่นคือ การพัฒนาเพื่อให้บริการของเราเป็น “งานบริการอันดีเลิศที่สุด” โปรแกรม ทัวร์ ท่องเที่ยวของเราเริ่มจากความต้องการของท่าน ผนวกกับความเป็นมืออาชีพของเรา สู่รายการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดกับกลุ่มคณะของท่าน โดยไม่ทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมากจนเกินไปด้วยประสบการณ์ ความชำนาญ ความตั้งใจจริง และความกระตือรือร้นที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดมอบแด่ท่านในวันพักผ่อนอันแสน วิเศษของท่าน เรื่องของราคา สิ่งที่เรามอบให้ท่านนั้นจะเปี่ยมไปด้วยมาตรฐานอันดีเลิศด้วยการเสนอราคาที่สมเหตุสมผล โดยไม่ละเลยสาระสำคัญของทัวร์และความรับผิดชอบอันเป็นหลักประกันในคุณภาพ ความประหยัด ความปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดสำหรับท่าน ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของผู้มีใจรักในการบริการของเรา โดยคำนึงอยู่เสมอว่า “ความพึงพอใจของท่านคือผลกำไรสูงสุดที่เราต้องการ” บริการของเรา มีดังนี้ 1. รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน ทัศนศึกษา เป็น กลุ่มหรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา 2. รับจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน ทุกเที่ยวบิน ทั่วโลก 3. รับจอง แพ็กเกจทัวร์ สำหรับ โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 4. รับจองห้องพักของโรงแรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ ต่างประเทศ แกรนด์ ทราเวล (ประเทศไทย) มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 65 ถ.ลาดพร้าว ซ.65 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวครบวงจรภายใต้ข้อกำหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามใบอนุญาต เลขที่ 11/05735โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ทุกประการ