คริสตจักร พระสิริแด่พระเจ้า Glory To God Church

คริสตจักร พระสิริแด่พระเจ้า Glory To God Church

Get Directions

Description

ประวัติความเป็นมาของคริสตจักร ( โดยละเอียด ) ข้าพเจ้าได้ร่วมกับอาจารย์ อาทิตย์ แก้วศิริบัญฑิต ผู้บุกเบิกคริสตจักรถวายพระเกียรติ์ 1 (สามแยกท่าน้ำ นนทบุรี) โดยอาจารย์อาทิตย์ได้ทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาล ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกร่วมกับภรรยาและสมาชิกอื่นรับใช้เริ่มแรกประมาณ 6 – 7 คน โดยเริ่มเปิดคริสตจักรนี้มาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2004 หลังจากนั้น อาจารย์ อาทิตย์ ได้บุกเบิกคริสตจักรถวายพระเกียรติ์ 2 และ 3 ต่อมาท่านได้ไปดูแล คริสจักรถวายพระเกียรติ์ 3 ในตำแหน่งศิษยาภิบาล ท่านและบิดาของท่านโดยการทรงนำของพระเจ้าได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าพเจ้าและภรรยาดูแลคริสจักรถวายพระเกียรติ์ 1 โดยมอบให้ข้าพเจ้า ทำหน้าที่ ศิษยาภิบาล ต่อมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 สถานที่เดิมมีสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม สมาชิกทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าจะย้ายมาเปิดคริสตจักรในสถานที่แห่งใหม่ โดยใช้บ้านพักของคุณ วารุณี กมลศิลป์ ภรรยาของข้าพเจ้า เป็นสถานที่ประชุมคริสตจักรใหม่ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 64 / 99 หมู่ที่ 1 ถนน บางกรวย - ไทรน้อย ตำบล บางกร่าง อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงสถานที่เดิมห่างกันประมาณ 500 เมตร (อันเป็นสถานที่ตั้งของคริสตจักรในปัจจุบัน) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคริสตจักรใหม่ โดยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า ใช้ชื่อว่า คริสตจักรพระสิริแด่พระเจ้า ในวันที่ 11 พฤษจิกายน ค.ศ. 2008 และได้ดำเนินพันธกิจนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาล โดยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 6 ปี When Pastor Arthit Kaewsiribundit began to establish Giving honor to God ChurchI (situated near T intersection of Tanam Nonthaburi) as the leader ,I and my wife along with other 7-8 persons were the members of this church. It was opened for the first time in May 2004. After that God drew Pastor Arthit to establish Giving honor to God Church II and III. Then he moved to be the Pastor of Giving honor to God Church III. He and his father by the guidance of God then assigned me and my wife to take care of Giving honor to God Church I and I was promoted as a Pastor since 2006. As the church grew and the member became increasing, the old church was not suitable. All members were agree to move to the proper place which was Mrs.Warunee Kamonsin's ( my wife) house. The new place is 500 meter far from the former one. It situated at 64/99 Moo 1 Bangkruay- Sainoii Road Bangkrang Muang Nonthaburi and has become the church until now. This place we have no expenses about rental fee. Later, we changed the name of the church by God's leeding. The name is 'Glory to God church' and be opened from 11th November 2008 until now. Until now ,I have served God in full time ministry service as a pastor by his will and purposes for about 6 years.