Fullmoon Bakery House

Fullmoon Bakery House

อาคารโคเลียน ทาวน์ ถนนสุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

Get Directions