Firstcon Services Co.,Ltd.

Firstcon Services Co.,Ltd.

Get Directions

Description

เฟิรสท์ คอน เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 โดยวิศวกร และบุคลากรที่มีความรู้มีประสบการณ์ในธุรกิจระบบกันซึม งานพื้นและงาน concrete repair มาหลายปีจากนโยบายที่ว่าความพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจในการทำงาของเราวันนี้ เฟิรสท์คอนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการ ใหญ่ๆ มากมาย อาทิเช่นโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าBTS ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ทาวเวอร์ โครงการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน(ปตท) และอีกกว่า 1000 โครงการ