ตลาดนัดใต้ด่วน ใกล้วัดบัวขวัญ

ตลาดนัดใต้ด่วน ใกล้วัดบัวขวัญ

Get Directions

Description

ตลาดใต้ด่วนศรีรัช ช่วงถนนงามวงศ์วาน-สามัคคี , มาทางวัดบัวขวัญ , ฝั่งหมู่บ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์