Churairat Music

Churairat Music

Get Directions

Description

เริ่มดำเนินธุรกิจด้านดนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดนตรี พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน ให้บริการด้านดนตรีครบวงจร - มีโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ที่เปิดสอนดนตรีแก่นักเรียนตามมาตรฐานสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ - ให้คำปรึกษาแก่ครูดนตรีที่ต้องการเปิดธุรกิจของตนเองทั้งขนาดเล็กที่บ้าน และขนาดอื่นๆ - มีฝ่ายวิชาการที่จะจัดอบรม และเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ เป็นผู้นำเข้าหนังสือเรียนดนตรีจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนการสอบวิชาดนตรีของ The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ประเทศอังกฤษ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ปัจจุบันมีทีมงาน 120 คน มีเครือข่ายตัวแทนทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า 450 แห่งที่เปิดให้บริการการสอนดนตรี และจำหน่ายสินค้าร่วมกับทางบริษัทฯ นอกจากในกรุงเทพฯ แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีโชว์รูม และศูนย์บริการใหญ่ประจำภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของสินค้า - เปียโน ยี่ห้อ Classic - เครื่องดนตรีอื่นๆ ทุกประเภท ยี่ห้อ Custom Tel. 02 379 0891-3, 02 733 6881, 081 721 5904-6 Line ID: churairatmusic E-mail: contact@churairatmusic.com