Cherrysalapao เชอร์รี่ ซาลาเปา

Cherrysalapao เชอร์รี่ ซาลาเปา

Get Directions

Description

เชอร์รี่ ซาลาเปา เน้นที่รสชาติจัดจ้าน อร่อย และเรียกว่าไม่หวงส่วนผสมกันเลยทีเดียว เชอร์รี่ซาลาเปา มีทั้งไส้หมูสับไข่เค็ม ไส้หวาน และไส้ชาเขียว