ศูนย์การเรียน และ สถานรับเลี้ยง บ้านสานรัก

ศูนย์การเรียน และ สถานรับเลี้ยง บ้านสานรัก

Get Directions

Description

รับ บริบาล เด็กพิเศษ พัฒนา เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กความจำสั้น ให้ดีขึ้น และ รับเลี้ยง รับดูแล เด็กพิการทางสมอง รับเลี้ยงรับดูแล เด็กพิเศษ ทั้งประจำ และ ไปกลับ โดย นักกิจรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักอรรถบำบัด (ฝึกพูด) ผู้ช่วยพยาบาล และ คุณครูที่มีใบอนุญาต Tel : 02-002-8855 ( 10.00 น.- 15.00 น. ) หรือ 062-002-7311 , 098-272-0440 Email : info@thai-autistic.com WEBSITE : www.thai-autistic.com