วัดบางพูดนอก ปากเกร็ด นนทบุรี

วัดบางพูดนอก ปากเกร็ด นนทบุรี

Get Directions

Description

คำสอนใดก็ตามถ้านำมาปฏิบัติ แล้วดับทุกข์ได้ทันที นั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนใดก็ตามถ้านำมาปฏิบัติ แล้วมันดับทุกข์ไม่ได้แสดงว่า ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้า สอนแต่เรื่อง "ทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้น"