สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร

สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร

Get Directions

Description

*** สำนักพิมพ์นี้ ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่รักการอ่านกลุ่มหนึ่ง เพื่อหวังที่จะสานฝันให้กับนักเขียนทุกคน และส่งต่อไปยังนักอ่านทั้งหลาย เพื่อเสนอให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งแนวทางใหม่สำหรับวงการวรรณกรรมของบ้านเรา โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า "สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร"