กิม เมี่ยงปลาเผา

กิม เมี่ยงปลาเผา

Get Directions

Description

เมี่ยงปลาเผา ชุดละ 120 บาท อยู่ระหว่าง ซอย 6 กับ 8 ท่าดินแดง