ห้องอาหารจริยา

ห้องอาหารจริยา

Get Directions

Description

ร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก ขายอาหารไทย-จีน และอาหารตามเทศการจีน