สินธรสเต็กเฮ้าส์

สินธรสเต็กเฮ้าส์

Get Directions

Description

สินธร สเต็กเฮ้าส์ รามคำแหง ภัตตาคารอาหารฮาลาลนานาชาติ บุฟเฟต์ ปิ้ง ย่าง เนื้อกะทะ " นุ่มทุกคำ ฉ่ำทุกชิ้น "