ก๋วยเตี๋ยว นายก๋ง - ประตูกรุงเทพ

ก๋วยเตี๋ยว นายก๋ง - ประตูกรุงเทพ

Get Directions

Description

ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ-หมู๋ตุ๋นยาจีน ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน