เชจู ปิ้งย่างเกาหลี ชุมทางสยามยิปซี

เชจู ปิ้งย่างเกาหลี ชุมทางสยามยิปซี

Get Directions

Description

เชจู ปิ้งย่างเกาหลี ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 150 - 350 บาท มีทั้งเซ็ตหมู /เซ็ตเนื้อโพนยางคำ /เซ็ตทะเล