ศุนย์บริการสาธารณะสุข33 วัดหงส์รัตนาราม

ศุนย์บริการสาธารณะสุข33 วัดหงส์รัตนาราม

Get Directions

Description

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม พื้นที่ตั้ง : 275.22 ตารางวา พื้นที่รับผิดชอบ : 6.18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 72,733 คน (ชาย 34,453 คน หญิง 38,280 คน) จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 14,363 หลังคาเรือน (26,598 ครอบครัว) จำนวนชุมชนที่ดูแล • จัดตั้ง : 34 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน : 27 แห่ง • ไม่จัดตั้ง : 14 ชุมชน จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 8 โรงเรียน • โรงเรียนรัฐบาล : 7 โรงเรียน • โรงเรียนเอกชน : 14 โรงเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางกอกใหญ่ • แขวงวัดท่าพระ • แขวงวัดอรุณ