พอใจ ออพติก

พอใจ ออพติก

Get Directions

Description

พอใจ ออพติก เพราะเราทำแว่นด้วยหัวใจ ร้านแว่นตาเล็กๆที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ตรวจสายตาโดย นักทัศนมาตร์(Doctor of Optometry)ที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข เพราะการมองเห็นนั้นมีค่า การทำแว่นตาจึงมีมากกว่าที่คุณคิด