ตลาดเสรี 2 หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ตลาดเสรี 2 หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Get Directions

Description

เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้าน ให้มีตลาดสะอาด ได้จับจ่ายใช้สอย มีสินค้าราคาไม่แพง และทำให้ชาวบ้านมีงานทำ และจะได้เป็นตลาดต้นแบบให้ตลาดอื่น ๆ ให้ความสำคัญในเรื่องของตลาดสด ที่จะต้องสะอาดและราคาถูก