วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

Get Directions

Description

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เปิดสอนบาลีตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙ และนักธรรมทุกชั้น